preloader
Foto fundus sa autofluorescencijom sa tumačenjem nalaza
Foto fundus sa autofluorescencijom je neinvazivni, dakle potpuno bezbolni pregled, koji daje uvid u stanje očnog dna. Kod mnogih internističkih i neuroloških bolesti pregled fundusa je obavezan jer upotpunjuje dijagnostičku proceduru. Ovakav način pregleda daje mogućnost za realnu sliku koja obezbeđuje sigurnost u daljem praćenju promena. Fundus autofluorescenca (FAF) je od praktičnog interesa jer je na snimku prikazana distribucija i stepen oštećenja retinalnog pigmentnog epitela (RPE-a). Ovo omogućuje utvrđivanje poreklan, predviđanje daljeg toka bolesti i prognozu vidne funkcije, uz dokumentovano praćenje (fundus autofluorescence služi kao dokument). Šta podrazumeva: Samo snimanje je neinvazivno, vremenski kratko i pruža informacije koje nisu dostupne drugim konvencionalnim tehnikama kao što su: fundus fotografija, fluoresceinska angiografija ili OCT. Ona zapravo omogućava vizuelizaciju metaboličkih promena u nivou RPE-a i identifikaciju zona koje su pod rizikom od razvoja patoloških promena. U oboljenjima retine koja su praćena bilo nagomilavanjem fluorofora, bilo njihovim odsustvom usled odumiranja ćelija RPE-a, fundus autofluorescenca svojom jedinstvenim svojstvom da vidi ono što se ne vidi, locira mesta rane aktivnosti patoloških procesa i zajedno sa drugim dijagnostičkim procedurama pomaže boljem razumevanju patofiziologije retine, olakšava postavljanje rane dijagnoze i procenu progresije retinalnih bolesti. Zato, u svim sličajevima kada postoji neobjašnjiv pad vida, uz normalan oftalmoskopski nalaz na očnom dnu, pacijenta je nabolje uputiti na snimanje fundus autofluorescence, koja je lako izvodljiva, a po njega potpuno bezbedna. Kod ove metode kamera prima autofluorescenciju emitovanu od strane fluorofora retine, ekscitacija lipofuscina se vrši uz pomoć talasne dužine izmeću 470 i 550 nm. Unutar tamne zone FAZ-a usled nakupine pigmenta, cistoidni edem se vidi kao rasvetljenje zbog pomeranja pigmenta. Aparati: Spectralis OCT aparat firme Heidelberg Engineering (Nemačka), najprestižnijeg proizvođača OCT uređaja na svetu Bolnost: bezbolno Vreme trajanja pregleda: 20-45 minuta, zavisno od brzine širenja zenica. Priprema: nije potrebna. Napomena: Molimo da napomenete pre pregleda (poziv,mail,poruka) osetljivost i alergije na boje ili anestetike, lekove i sl., potom bolesti od kojih bolujete, da li ste zračeni, zatim posebne potrebe (rampa, invalidska kolica, gluvoća, mentalni ili fizički hendikep…).
Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja. Ako nastavite da koristite naše veb-stranice, saglasni ste sa korišćenjem naših kolačića.